Centrul pentru Inovare în Educaţie

Centrul pentru Inovare in Educatie   (TEHNE Romania)
TEHNE.ro   >   centru de presăPrograme
Proiecte
Activităţi
Parteneri şi finanţatori
Despre TEHNE
Centru de presă
Contact

 
 
 
 
 

Conferința Națională eTwinning 2011: Parteneriatele școlare ca pârghii de dezvoltare a educației

În perioada 20-22 octombrie, TEHNE- Centrul pentru Inovare în Educație organizează, la Sinaia, Conferința Națională eTwinning, dedicată factorilor de decizie din sistemul românesc de educaţie. Conferința va găzdui o serie de sesiuni vizând perspectivele de dezvoltare în educație, cu focus pe componentele colaborativă și pedagogică introduse de acțiunea eTwinning, precum și ateliere în care profesorii laureaţi ai premiilor europene vor prezenta noi abordări didactice, creative şi relevante.

Conferința Națională eTwinning din acest an va reuni aproximativ 100 de participanți – inspectori școlari generali, inspectori școlari pentru programe și proiecte europene, directori ai Caselor Corpului Didactic, cadre didactice laureate ale competiţiei europene eTwinning – și invitați din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului precum și reprezentanți ai Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei și Centrului pentru Inovare în Educație, instituțiile care coordonează acțiunea în România. Din perspectiva temelor vizate, evenimentul din acest an îşi propune să popularizeze proiectele de succes realizate de cadre didactice din țara noastră, să faciliteze transferul de idei şi de practici bune şi să evidenţieze beneficiile eTwinning din punct de vedere al sistemului de învăţământ, al şcolilor, elevilor şi profesorilor, cu scopul de a influența crearea de noi direcţii de colaborare şi de susţinere a acţiunii la nivel naţional şi județean.

Evenimentul se desfășoară pe parcursul a trei zile la Sinaia și propune participanților o serie de sesiuni plenare introduse de reprezentanți la nivel de decizie precum și de către experți activi în educație și programe de educație în România, cu scopul de a revizui oportunitățile de dezvoltare ale domeniului în țara noastră, pornind de la metodele și instrumentele introduse de Acțiunea Twinning:

4 ani de eTwinning în România – scurt bilanţ, Simona Velea, coordonator naţional eTwinning;

Susţinerea eTwinning la nivel judeţean. Exemple de bune practici. Discuţii şi intervenţii, Georgeta Bolojan, ISMB;

eTwinning – o perspectivă pedagogică, dr. Olimpius Istrate, Universitatea din Bucureşti.

Pe parcursul panelurilor paralele, profesori laureaţi ai premiilor europene vor împărtăşi din experienţa lor şi vor demonstra valoarea pedagogică a parteneriatelor şcolare europene bazate pe utilizarea noilor tehnologii, într-o varietate de tematici și domenii: matematică și științe, societate, limbă și comunicare, formare profesională etc.

Ultima zi de conferință găzduiește o masă rotundă și discuții deschise, vizând identificarea modalităților și strategiilor de colaborare și promovare a acțiunii eTwinning la nivel național.

În cei patru ani de existență în România, platforma eTwinning.net a devenit unul dintre programele de mare succes din sfera educațională din țară și strânge în fiecare lună membri noi, activi și proiecte premiante. Toate acestea în condițiile în care proiectele realizate pe eTwinning.net ramân excelente opțiuni de dezvoltare profesională însă nu aduc beneficii financiare participanților. Peste 8300 de profesori din Romania le includ astăzi în activitățile curente și revin pe platformă în fiecare an cu inițiative noi, premiate și apreciate peste tot în Europa. “eTwinning a generat încă de la început proiecte educaţionale relevante, creative şi motivante iar cele mai multe dintre ele au însemnat noi experienţe de învăţare, noi practici didactice menite să motiveze elevii, să încurajeze implicarea acestora şi să faciliteze dezvoltarea de noi competenţe. Potenţialul de transfer al acestor proiecte este extraordinar, ele pot fi ușor valorificate de alte cadre didactice cu alte grupuri de elevi, pot fi adaptate la contextele proprii, la resursele şi interesele specifice. Acesta e probabil unul dintre cele mai bune lucruri în eTwinning – abordarea aproape universală, completată de inspirație globală și de un flavour local, toate livrate via www pentru o experiență de învățare accesibilă, atrăgătoare și mai ales relevantă. Despre toate acestea și multe alte lucruri bune despre eTwinning ne propunem să vorbim în octombrie la Sinaia și sperăm să avem ecourile pe care le merită o acțiune care aduce deja peste 8000 de profesori din România mai aproape de școala europeană.”, afirmă Simona Velea, coordonator național eTwinning.

Despre eTwinning

eTwinning este o acțiune a Comisiei Europene dedicată parteneriatelor și colaborărilor dintre școli din Europa şi face parte din Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii – Componenta Comenius. Acţiunea eTwinning a fost lansată în 2005, cu scopul iniţial de a facilita parteneriatele între instituţii de învăţământ preuniversitar din Europa. Ulterior, scopurile acţiunii s-au consolidat, platforma etwinning.net devenind o comunitate a şcolilor din Europa, reunind peste 140.000 de cadre didactice din peste 86.000 de şcoli.

În România, acţiunea eTwinning este coordonată de Centrul pentru Inovare în Educaţie – TEHNE (www.tehne.ro), în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (www.ise.ro).

Mai multe informații și detalii: http://www.etwinning.ro/


TEHNE.ro   >   centru de presă
  ©   Centrul pentru Dezvoltare si Inovare in Educatie