Centrul pentru Inovare în Educaţie

Centrul pentru Inovare in Educatie   (TEHNE Romania)
TEHNE.ro   >   centru de presăPrograme
Proiecte
Activităţi
Parteneri şi finanţatori
Despre TEHNE
Centru de presă
Contact

 
 
 
 
 

Management și învățare bazată pe proiecte pentru 60 de asistente medicale

TEHNE – Centrul pentru Inovare în Educație este partener într-un nou demers inovativ de formare și dezvoltare de noi competențe profesionale pentru personalul medical din România.

60 de asistente medicale din țara vor beneficia de cursuri de management în cadrul proiectului european RENOVA – „Transfer de cunoștințe pentru personalul de asistență medicală din întreaga Europă pentru a dezvolta abilitățile profesionale ca manageri”, inițiativă care se derulează în programul de cercetare Leonardo da Vinci – Transfer de inovație, desfășurat de Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” și coordonat de compania Siveco Romania. Proiectul beneficiază și de sprijinul partenerilor externi – organizatiile ORT din Franța, Searchlighter din Marea Britanie și Syntea S.A. Corporate Group din Polonia.

Proiectul vizează actualizarea rolului profesional al asistentului medical prin alinierea la sistemul de competențe activ la nivel occidental. Mai specific, pornind de la modelul de management al sănătății din clinicile din Franța, se va realiza un suport de curs inovativ pentru instruirea, în cadrul unor programe pilot organizate în Polonia și România, a 100 de asistente din aceste două țări. Transferul de inovație este prefigurat atât la nivel de conținut, prin propunerea unui parcurs formativ care depășește competențele medicale tradiționale cât și în ceea ce privește tehnica de formare și suportul online de livrare a unora dintre componentele de instruire. RENOVA propune un curriculum modern, bazat pe învățarea prin proiecte, un model de instruire actual și eficient în care participanții se află în centrul procesului de învățare, colaborează, se implică și mai ales învață făcând conexiuni concrete cu lumea reală.

Activitățile proiectului au fost lansate în februarie 2011 și se vor finaliza în februarie 2013 după parcurgerea unei serii de etape care vor marca printre altele identificarea necesităților specifice de formare continuă din sistemul sanitar românesc și din sistemul sanitar polonez în paralel cu documentarea privind modelul de instruire al personalului medical în Franța, definirea unui cadru pedagogic comun pentru cele două țări, dezvoltarea conținutului digital pentru componenta online de instruire, desfășurarea cursului de formare continuă în România și Polonia, certificarea participanților și elaborarea unui ghid de bune practici.


TEHNE.ro   >   centru de presă
  ©   Centrul pentru Dezvoltare si Inovare in Educatie