Centrul pentru Inovare în Educație

Centrul pentru Inovare in Educatie   (TEHNE Romania)
TEHNE.ro   >   despre TEHNEPrograme
Proiecte
Activități
Parteneri și colaboratori
Despre TEHNE
Centru de presă
Contact

 
 
 
 
 

Despre noi

TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare și Inovare în Educație

București - România

TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare și Inovare în Educație este o oganizație activă în domeniul educației, derulând programe și proiecte de elearning, dezvoltare curriculară, educație pentru cetățenie democratică, învățare permanentă și formarea continuă a cadrelor didactice.

Organizație nonguvernamentală, fără scopuri sau apartenență politică, TEHNE promovează principiile și valorile europene în educație, prin tehnologii și abordări inovative.

Semnificatia termenului grecesc "tehne"

Din punct de vedere al resurselor umane, TEHNE dispune de membri și de colaboratori cu expertiză în domeniile științelor educației, politicilor sociale, formării profesionale și educației adulților. Membrii TEHNE au participat la numeroase proiecte naționale și internaționale, în cadrul programelor Socrates, Leonardo da Vinci, Pactul de Stabilitate sau în cadrul unor proiecte finanțate de Consiliul Europei sau de alte instituții interguvernamentale.

Expertiza Centrului se fundamentează pe experiența și pregătirea profesională a membrilor și a colaboratorilor, combinând diferite tipuri de competențe - de la nivelurile de decizie ale sistemului de educație, de la teoreticieni la practicieni: cercetători, specialiști în educație, cadre didactice universitare, cadre didactice din învățământul preuniversitar, voluntari. Diversitatea parteneriatelor cu instituții publice și private, cu instituții guvernamentale, interguvernamentale sau nonguvernamentale reflectă aria de acțiune și de expertiză a Centrului.

 • TEHNE este organizație membră a Rețelei Europene de Cooperare Educațională din Sud-Estul Europei - SEE ECN (South East Europe Education Cooperation Network).
  SEE ECN a fost inițiată de Centrul de Studii ale Politicilor Educației, Universitatea din Ljubljana, Slovenia și de KulturKontakt Austria, în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. Rețeaua a realizat un website care prezintă sistemele de învățământ din țările Europei de Sud-Est și studii sau rapoarte din regiune și din alte țări. Scopul acestui proiect este de a îmbunătăți accesul la informații actuale despre evoluțiile sistemelor de educație, de a facilita accesul la baze de date privind legislația educației, curriculum-ul, politicile și strategiile educaționale din țările din regiune, în special, și din alte țări, în general. Toate informațiile sunt disponibile online și sunt, în mare parte, traduse în limbile țărilor din regiune. (www.see-educoop.net)
   
 • TEHNE este partener al EULLearN (European University Lifelong Learning Network), o rețea Socrates Erasmus care își propune să promoveze strategii coerente și măsuri practice pentru impulsionarea acțiunilor de tip lifelong learning în universități, scopul principal fiind utilizarea constantă și eficientă a instrumentelor și resurselor specifice.(www.eullearn.net)
   
 • TEHNE este membru al European Foundation for Quality in eLearning, o inițiativă a Comisiei Europene, care îți propune creșterea calității programelor de eLearning la nivel european. (www.qualityfoundation.org)

 •  
 • TEHNE este promotor și membru activ al programului eLearning.Romania, o inițiativă națională care urmărește crearea unui forum comun pentru toți actorii interesați în utilizarea eficientă a noilor tehnologii ale informației și comunicării pentru educație și formare. (www.elearning.ro)

Institutional profile: TEHNE Romania - Centre for Innovation and Development in Education (2006)

Raport de autoevaluare pentru atestarea capacității de cercetare-dezvoltare (Perioada: 2005-2007)

Centrul pentru Inovare in Educatie (TEHNE Romania) - Raport de activitate, 2007

Centrul pentru Inovare in Educatie (TEHNE Romania) - Raport de activitate, 2007-2008

Centrul pentru Inovare in Educatie (TEHNE Romania) - Raport de activitate, 2008

 


TEHNE.ro   >   despre TEHNE
  ©   Centrul pentru Dezvoltare si Inovare in Educatie
 
  VPS Windows