Centrul pentru Inovare în Educație

Centrul pentru Inovare in Educatie   (TEHNE Romania)
TEHNE.ro   >   proiecte   >   Elearning.RomaniaPrograme
Proiecte
Activități
Parteneri și colaboratori
Despre TEHNE
Centru de presă
Contact

 
 
 
 
 

Elearning.Romania

Proiectul Elearning.Romania își propune creșterea calității și eficienței în educația asistată de calculator, prin oferirea de suport teoretic, prin diseminarea bunelor practici și a experiențelor locale în elearning, prin informarea continuă cu privire la inițiativele și evenimentele semnificative din domeniu, prin promovarea celor mai bune soluții, sisteme și servicii pentru elearning.

Grupul de inițiativă al proiectului Elearning.Romania este format din reprezentanți ai societății civile, ai comunității academice, ai mediului de afaceri, precum și din lideri de opinie în domeniul utilizării noilor tehnologii pentru educație și formare. Treptat, alături de aceștia se coalizează o comunitate de persoane și instituții animate de aceleași interese și subscriind la valori comune.

Proiectul Elearning.Romania își propune creșterea calității și eficienței în educația asistată de calculator, prin oferirea de suport teoretic, prin diseminarea bunelor practici și a experiențelor locale în elearning, prin informarea continuă cu privire la inițiativele și evenimentele semnificative din domeniu, prin promovarea celor mai bune soluții, sisteme și servicii pentru elearning.

Astfel, comunitatea Elearning.Romania complementarizează eforturile Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și ale altor instituții cu rol de decizie, pentru proiectarea, implementarea și evaluarea impactului programelor naționale de elearning. Pe de altă parte, un rol important asumat este acela de a oferi factorilor decizionali sugestii de ameliorare, de a semnala direcțiile oportune de dezvoltare ale acestor programe, de a argumenta continuarea sau stoparea lor, prin raportare continuă la rezultatele concrete și la beneficiile practice.

Următoarele obiective orientează activitățile desfășurate de partenerii Elearning.Romania:

 • crearea unui spațiu de comunicare între specialiști, practicieni, cercetători, lideri de opinie și factori de decizie în domeniul elearning;
 • promovarea experiențelor pozitive, semnificative pentru practica utilizării noilor tehnologii în educație atât la nivelul învățământului universitar și preuniversitar, cât și în zona educației nonformale;
 • susținerea activității practicienilor și specialiștilor în elearning prin explorarea sistematică și prezentarea unor resurse teoretico-metodologice disponibile la nivel național, european și mondial;
 • prezentarea oportunităților de formare și de informare în domeniul elearning și instruirii asistate de calculator;
 • susținerea activității instituțiilor guvernamentale prin oferirea unui canal de comunicare și informare în privința politicilor, a strategiilor și a programelor naționale de implementare a noilor tehnologii în sistemul de învățământ;
 • crearea și utilizarea unui instrument de cercetare a opiniilor practicienilor și specialiștilor în utilizarea noilor tehnologii în educație, datele obținute având rol de feedback pentru inițiativele naționale în domeniu.

Categoriile Elearning.Romania

Ariile de interes pentru comunitatea Elearning.Romania au fost conturate după cum urmează:

 • elearning universitar: utilizarea noilor tehnologii la nivelul învățământului superior; soluții și sisteme de elearning pentru universități; servicii de asistență și suport în dezvoltarea sistemelor de elearning;
 • software educațional: prezentări de aplicații dezvoltate pentru uz didactic; prezentarea experiențelor de utilizare a noilor tehnologii în clasă; instruire asistată de calculator, la nivel preuniversitar;
 • politici și strategii: cadre strategice ale programelor naționale și internaționale de implementare a noilor tehnologii în educație; orientări prospective; prezentări de cărți albe;
 • echipamente: soluții tehnice; instrumente și tehnologii de suport pentru elearning și instruire asistată de calculator; echipamente multimedia;
 • proiecte: prezentări ale proiectelor semnificative pentru dezvoltarea domeniului elearning;
 • studii și rapoarte: rezultatele cercetărilor și ale evaluărilor realizate în domeniul elearning/ instruirii asistate de calculator;
 • situri: prezentarea resurselor teoretice și practice disponibile pe situri românești sau străine; recomandări de adrese web;
 • publicații: apariții editoriale în domeniul elearning; prezentări de monografii, broșuri, reviste și alte publicații periodice; recenzii, analize critice ale aparițiilor editoriale;
 • evenimente: prezentări ale principalelor conferințe, seminarii și întâlniri de lucru desfășurate pe tema utilizării noilor tehnologii în educație;
 • cursuri online: oportunități de formare continuă și dezvoltare personală prin cursuri online; eTraining; soluții și sisteme de elearning pentru formare continuă;
 • anunțuri: secțiune de informare cu privire la noi programe, apeluri pentru proiecte, oportunități de angajare, solicitări de parteneriate etc.

Conținutul Elearning.Romania

Situl elearning.ro conține articole propuse de către editori și de către utilizatori, structurate pe categoriile prezentate mai sus. Orice membru al comunității Elearning.Romania poate propune un articol pentru a fi publicat pe site și promovat prin intermediul revistei electronice asociate sistemului elearning.ro.

Articolele propuse sunt validate de un consiliu editorial, format din editorii coordonatori și din reprezentanți ai partenerilor Elearning.Romania. Criteriile de validare sunt formulate pe baza principiilor fundamentale ale proiectului Elearning.Romania, principii care susțin nonpartizanatul politic, echidistanța față de principalele teorii, față de curentele de opinie și față de actorii instituționali ai domeniului utilizării TIC în educație, corectitudinea metodologică, teoretică, semantică, gramaticală, precum și promovarea exclusiv a valorilor autentice și a inițiativelor constructive.

Opiniile și informațiile prezentate în materialele publicate pe situl Elearning.Romania aparțin autorilor. Acestea nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a partenerilor.

Editorii Elearning.Romania

Editor Elearning.Romania poate fi orice utilizator care are o contribuție semnificativă la dezvoltarea resurselor și materialelor disponibile pe situl elearning.ro pentru întreaga comunitate de practicieni, factori de decizie și cercetători în elearning.

Parteneri in cadrul proiectului:

 • AltFactor
 • Asociația pentru Științele Educației (ASTED)
 • Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară
 • Institutul de Științe ale Educației
 • Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
 • Universitatea Politehnica București, Centre for Advanced Learning Systems
 • TEHNE – Centrul pentru Dezvoltare și Inovare în Educație

Mai multe informatii pot fi gasite la adresa: www.elearning.roTEHNE.ro   >   proiecte   >   Elearning.Romania
  ©   Centrul pentru Dezvoltare si Inovare in Educatie
 
  VPS Windows