Centrul pentru Inovare în Educație

Centrul pentru Inovare in Educatie   (TEHNE Romania)
TEHNE.ro   >   proiecte   >   EMOTION - utilizarea TIC pentru evitarea marginalizării și prevenirea abandonului școlarPrograme
Proiecte
Activități
Parteneri și colaboratori
Despre TEHNE
Centru de presă
Contact

 
 
 

EMOTION - utilizarea TIC pentru evitarea marginalizării și prevenirea abandonului școlar

Schimbarea și inovația la nivelul metodologiei didactice constituie soluția principală pentru reducerea abandonului școlar prematur, în special în cazul tinerilor aflați în situația de a fi excluși din sistem (de exemplu imigranții).

Scopul principal al proiectului EMOTION este acela de a dezvolta și de a aplica un model experimental bazat pe utilizarea TIC, în special muzică în format electronic și informatica, astfel încât să dezvolte competențe cheie de învățare la elevii cu risc de marginalizare socială și abandon școlar.

Dezvoltarea și analiza profundă a modelului experimental trebuie să se concentreze pe impactul pozitiv al TIC și E-muzică, pe îmbunătățirea competențelor cheie și pe reducerea abandonului școlar în cazul grupurilor aflate în situații de risc.

Obiective:

 • Să demonstreze că utilizarea unor instrumente didactice inovatoare și apropiate tinerilor contribuie la reducerea abandonului școlar și la îmbunătățirea competențelor grupului țintă al proiectului (tinerii aflați în situații de excludere școlară și marginalizare socială) și este evident că, în aceeași măsură, muzica și utilizarea în educație a noilor tehnologii (TIC) au o contribuție majoră în diminuarea cauzei disconfortului acestora.
 • Să schimbe modul de a transmite cunoașterea. Rezultatele proiectului pilot demonstrează că este posibilă dezvoltarea unor competențe cheie în alte domenii (care au un grad mare de dificultate și care nu sunt preferate de elevi), printr-un model de instruire bazat pe un subiect specific și orientat spre practică - de exemplu, muzica aplicată în informatică. Un model pedagogic care combină creativitatea, distracția și competențe cheie de învățare, în special vizate de domenii precum matematica, științele, TIC. Indirect, permite însușirea acelor competențe esențiale care să permită intrarea în activitatea profesională.

Proiectul este structurat pe patru direcții principale:

Pasul 1: definirea și dezvoltarea unui nou model didactic, indicatori pentru efectuarea unui studiu și pentru verificarea rezultatelor
Pasul 2: pilotarea proiectului în trei state membre UE: experimentarea noului model pedagogic
Pasul 3: analiza rezultatelor: studiu comparativ
Pasul 4: prezentarea și diseminarea rezultatelor

  Proiectul se adresează:
 • Tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, aflați în situația de a fi excluși: abandon școlar, imigranți etc.;
 • Tinerilor care nu au o calificare sau care au diverse dificultăți: (socio-economice, fizice, dificultăți personale)

Rezultate așteptate:

 • Exploatarea potențialului noii abordări pedagogice bazată pe TIC în vederea reducerii ratei abandonului școlar din Europa, pe termen lung, precum și pentru reducerea ratei calificărilor necorespunzătoare.
 • Sensibilizarea și atragerea atenției asupra influenței pozitive a TIC în procesul de învățare (mai ales în îmbunătățirea competențelor specifice științelor, matematicii și literaturii)
 • Principalele produse furnizate: noi instrumente pedagogice; website dinamic; CD-ROM audio cu toate producțiile muzicale pe care elevii le vor avea asupra lor pe durata experimentului pilot; videoclipuri care promovează proiectul; publicații ale rezultatelor analizelor experimentului de formare.

Partneri:

 • Association for Culture, Sport and Leisure (ACSI) - Italy
 • Liverpool Chamber of Commerce and Industry - UK
 • TEHNE- Centre for Innovation and Development in Education - Romania
 • Barcelona Media Foundation Pompeu Fabra University - Spain
 • Interdisciplinary Centre for Computer Music Research - UK

TEHNE.ro   >   proiecte   >   EMOTION - utilizarea TIC pentru evitarea marginalizării și prevenirea abandonului școlar
  ©   Centrul pentru Dezvoltare si Inovare in Educatie
 
  VPS Windows