Centrul pentru Inovare în Educație

Centrul pentru Inovare in Educatie   (TEHNE Romania)
TEHNE.ro   >   proiecte   >   SEFIN - Soft educational pentru eficientizarea invatariiPrograme
Proiecte
Activități
Parteneri și colaboratori
Despre TEHNE
Centru de presă
Contact

 
 
 
 
 

Cercetări multidisciplinare privind utilizarea sistemelor informatice inteligente pentru eficientizarea învățării (SEFIN)

Proiectul SEFIN este finanțat de către Centrul Național de Management Programe (Ministerul Educației, Cercetării și Inovării) și realizat în parteneriat de către Universitatea din București, SIVECO România și Centrul TEHNE pentru Inovare în Educație.

Proiectul își propune să studieze și să dezvolte softuri educaționale informatice inteligente, în scopul relevării impactului strategiilor instruirii asistate de calculator asupra realizării obiectivelor curriculare.

Grupul țintă al proiectului îl constituie elevi din învățământul secundar superior, care învață în școlile grupate într-un eșantion reprezentativ.

Activitățile principale ale proiectului constau în realizarea unor anchete în școlile selectate, dezvoltarea de pachete informatizate de învățare, testarea aplicațiilor de învățare și adaptarea acestora.

Dimensiunea inovativă a proiectului constă în folosirea tehnologiei actuale pentru a dezvolta Sisteme Educaționale Inteligente (SEI) în concordanță cu cerințele instruirii asistate de calculator.

Pe termen lung, prin avansarea și adoptarea unei construcții curriculare care favorizează calitatea, cu o largă deschidere și aplicabilitate socială, rezultatele proiectului pot contribui semnificativ la creșterea eficienței sistemului de învățământ.

Partneri:

  • Universitatea din Bucuresti (coordonator)
  • TEHNE- Centrul pentru Dezvoltare si Inovare in Educatie
  • SIVECO Romania

TEHNE.ro   >   proiecte   >   SEFIN - Soft educational pentru eficientizarea invatarii
  ©   Centrul pentru Dezvoltare si Inovare in Educatie
 
  VPS Windows