Centrul pentru Inovare în Educație

Centrul pentru Inovare in Educatie   (TEHNE Romania)
TEHNE.ro   >   proiecte   >   publicarea și diseminarea unor materiale din domeniul ECDPrograme
Proiecte
Activități
Parteneri și colaboratori
Despre TEHNE
Centru de presă
Contact

Resurse pentru educație pentru cetățenie democratică

Manual pentru asigurarea calității educației pentru cetățenie democratică în școală

Autori: Cezar BÎRZEA, Michela CECHINI, Cameron HARRISON, Janez KREK, Vedrana SPAJIC-VRKAS

Tematica manualului o constituie educația pentru cetățenie democratică (ECD) și aplicarea principiilor și a proceselor de asigurare a calității în acest domeniu. Promovează planificarea dezvoltării școlare și autoevaluarea școlilor. Oferă școlilor un cadru evaluativ care include șase indicatori elaborați pentru acest manual, pe baza principiilor ECD. De asemenea, manualul ia în considerare necesitatea asigurării calității ECD la nivelul sistemului de învățământ.

Versiunea în limba română: TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare și Inovare în Educație

Disponibil pentru download în format pdf (563 Kb): (Click dreapta; Save Target As...)

Manual pentru formarea cadrelor didactice în domeniul educației pentru cetățenie democratică și al educației pentru drepturile omului

Autori: Rolf GOLLOB, Edward HUDDLESTON, Peter KRAPF, Maria-Helena SALEMA, Vedrana SPAJIC-VRKAS
Editor: Edward HUDDLESTON

Manualul abordează tematica formării cadrelor didactice în domeniul educației pentru cetățenie democratică și al educației pentru drepturile omului. Reprezintă un instrument util atât pentru instituțiile de formare inițială și continuă a cadrelor didactice, cât și pentru autoformare.

Versiunea în limba română: TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare și Inovare în Educație

Disponibil pentru download în format pdf (493 Kb): (Click dreapta; Save Target As...)

Proiectul "Publicarea și diseminarea unor materiale din domeniul educației pentru cetățenie democratică (ECD)"


AECE pe situl Consiliului Europei

"Publicarea și diseminarea unor materiale din domeniul ECD" este un proiect derulat în cadrul Anului European al Cetățeniei prin Educație - 2005, al Consiliului Europei. Proiectul urmărește:

  • să sprijine conștientizarea importanței ECD si a rolului educației in promovarea cetățeniei active și responsabile;
  • să ofere factorilor de decizie, experților în educație, cadrelor didactice și directorilor de școli instrumente care sa sprijine dezvoltarea unor politici si practici eficiente, la nivelul sistemului de educație și la nivelul școlii, în domeniul ECD.

În acest sens, sunt traduse și publicate în limba română câteva documente relevante, menite a oferi o înțelegere amplă, complexă a politicilor, strategiilor și practicilor de educație pentru cetățenie democratică. Proiectul este derulat în perioada iunie-decembrie 2005 și cuprinde:

  • traducerea, publicarea și diseminarea manualului "Asigurarea calității ECD: de la politici la practici eficiente", inclus în Pachetul ECD al Consiliului Europei;
  • traducerea, publicarea și diseminarea manualului "Formarea cadrelor didactice în domeniul educației pentru cetățenie democratică și pentru drepturile omului", care face, de asemenea, parte din Pachetul ECD al Consiliului Europei;
  • traducerea, publicarea și diseminarea unor materiale promoționale pentru a promova Anul european al cetățeniei prin educație - 2005.

Grupul țintă: factori de decizie din domeniul educației, inspectori școlari, directori de institutii de invatamant, profesori, experți în educație, activiști din sectorul nonguvernamental.

Proiectul este implementat cu sprijinul financiar al Consiliului Europei.

Parteneri: Comitetul de Coordonare a Anului european al cetățeniei prin educație - 2005, Ministerul Educației și Cercetării, Institutul de Științe ale Educației, TEHNE, alte organizații nonguvernamentale.TEHNE.ro   >   proiecte   >   publicarea și diseminarea unor materiale din domeniul ECD
  ©   Centrul pentru Dezvoltare si Inovare in Educatie
 
  VPS Windows