Centrul pentru Inovare în Educație

Centrul pentru Inovare in Educatie   (TEHNE Romania)
TEHNE.ro   >   proiecte   >   European Citizens working for the Global Development AgendaPrograme
Proiecte
Activități
Parteneri și colaboratori
Despre TEHNE
Centru de presă
Contact

European Citizens working for the Global Development Agenda


Locurile de desfășurare:
Italia, Bulgaria, România, Belgia + acțiuni în locurile unde vor fi filmate documentarele TV (Mozambic, Malawi, Botswana, Sierra Leon, Ghana, Siria, India)

Obiectivul general al Acțiunii este de a-i ajuta pe formatorii de opinie (profesioniști din domeniul educației și din mass-media, autorități locale, actori în domeniul dezvoltării) din Italia, Belgia, Bulgaria și România să înțeleagă mai bine și să facă față unor probleme legate de dezvoltarea internațională astfel încât să informeze mai bine publicul cu privire la aria de acoperire și provocările specifice acțiunilor de luptă împotriva sărăciei și de construire a unor relații mai echitabile între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare.

Obiectivul specific al acestei Acțiuni este de a crea, a colecta, a organiza, a face accesibile și a distribui resurse de cunoștințe și instrumente pentru profesioniști din domeniul educației, reprezentanți ai mass-media și factori responsabili cu adoptarea politicilor la nivelul guvernării locale, din Italia, Belgia, România și Bulgaria, astfel încât să-i ajute pe formatorii de opinie să prezinte categoriilor lor de public aspecte legate de cooperarea internațională pentru dezvoltare.

Grupurile țintă principale sunt formatorii de opinie care participă direct la activitățile din cadrul acestei acțiuni: (i) 80 de persoane care participă la 4 ateliere pentru construirea rețelei (din Italia, Belgia, Bulgaria, România); (ii) Asociații ale unor factori interesați implicați în activități de construire a rețelelor; (iii) 100 de formatori de opinie care vor participa la activități de dezvoltare a capacității.

Grupurile țintă secundare sunt reprezentate de cei la care vor ajunge în final și vor beneficia de resursele de cunoștințe, instrumentele de informare și produsele media create în cadrul acestei acțiuni; (i) Formatorii de opinie din țările țintă care vor beneficia de manuale și alte resurse disponibile pe site-ul Acțiunii și promovate prin activitățile de relaționare și diseminare; (ii) publicul din UE la care se ajunge indirect prin distribuirea produselor media ale acestei Acțiuni.

Rezultate estimate: o rețea înființată la nivelul UE pentru împărtășirea resurselor și generarea unor sinergii trans-sectoriale pentru informarea publicului din UE cu privire la agenda cooperării internaționale; un site pentru colectarea și împărtășirea resurselor de cunoștințe; 3 manuale publicate și distribuite; dezvoltarea capacității a 100 de factori interesați; un documentar de 8 episoade despre 8 obiective de dezvoltare ale mileniului (transmis la TV, plus 250 copii pe DVD); resurse de cunoștințe și instrumente de conștientizare distribuite; atelier final.

Principalele activități: desfășurarea a 4 ateliere pentru construirea rețelei; 1 masă rotundă, crearea unui site web; producerea a 3 manuale, desfășurarea a 2 ateliere pentru dezvoltarea capacității (DC), producerea și transmiterea unui documentar TV cu 8 episoade pe tema obiectivelor de dezvoltare ale mileniului; organizarea atelierului final.

Această acțiune se va concentra pe rolul mass-mediei în generarea conștientizării și în educația pentru dezvoltare. Acțiunea se bazează pe supoziția că prin îmbunătățirea modului în care cunoștințele sunt organizate, împărtășite și utilizate se va putea modifica atitudinea categoriilor de public țintă față de dezvoltarea de parteneriate și problemele și dificultățile cu care se confruntă populația din țările în curs de dezvoltare.

Prin activitățile de relaționare și producere a unor resurse de cunoștințe ce vor fi împărtășite și utilizate de partenerii din rețea, această acțiune urmărește să genereze "un cerc fericit" de:

 • formatori de opinie și profesioniști din domeniul educației capabili într-o măsură mai mare să informeze publicul cu privire la aria de acoperire și provocările specifice cooperării internaționale pentru dezvoltare,
 • un grad mai mare de conștientizare în rândul publicului cu privire la cooperarea pentru dezvoltare, securitatea internațională și guvernarea globală;
 • o presiune mai mare asupra factorilor politici pentru a implementa acordurile internaționale care urmăresc reducerea sărăciei și instituirea unor relații mai echitabile între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare;
 • factori politici și autorități locale mai implicate și sensibile față de stabilirea fermă a politicilor pentru dezvoltare în societățile europene, asigurând vizibilitatea activităților de dezvoltare care utilizează banii contribuabilor europeni.

Grupurile țintă directe, pentru cele mai multe produse și activități ale acestei Acțiuni, vor fi formatorii de opinie (profesioniști din domeniul educației și din mass-media, autorități locale, actori din domeniul dezvoltării). Deși la cetățenii Uniunii Europene din țările țintă se va ajunge în mod indirect, schimbarea atitudinii acestora este obiectivul principal al acestei acțiuni. Acest obiectiv va fi atins prin împuternicirea formatorilor de opinie care vor fi mai în măsură să producă o schimbare de durată a atitudinilor publicului din UE față de dezvoltare.

Obiectivele Acțiunii au fost concepute ca răspuns la problemele identificate în analiza contextului realizată de partenerii Acțiunii. Această analiză a scos în evidență:

 1. un nivel în scădere al sprijinului publicului pentru acțiuni destinate să sprijine țările în curs de dezvoltare, finanțate din banii contribuabilor europeni,
 2. o lipsă generală de cunoștințe și pregătire în rândul formatorilor de opinie din țările țintă (Italia, Bulgaria, România și Belgia) pentru a informa publicul cu privire la aria de acoperire și provocările cooperării internaționale pentru dezvoltare.

Această analiză a contextului a evidențiat și faptul că există un cerc vicios al atenției reduse acordate de instituțiile de învățământ aspectelor legate de dezvoltare și al acoperirii insuficiente în mass-media a obiectivelor dezvoltării internaționale, care duc la o prioritizare redusă a implementării acordurilor în domeniul cooperării internaționale în rândul factorilor politici.

De asemenea, monitorizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului de către Națiunile Unite (www.mdgmonitor.org) arată că multe țări nu fac suficiente progrese și riscă să nu atingă țintele fixate pentru 2015. Acest lucru este cauzat în mare măsură de o combinație între lipsa provocării schimbărilor la nivel de politici în aceste țări și lipsa unui angajament consecvent din partea țărilor donatoare. În ciuda declarațiilor oficiale cu privire la urmărirea îndeplinirii celor 8 obiective de dezvoltare ale mileniului (de ex., Dezvoltarea unui parteneriat global pentru dezvoltare) prin dedicarea a cel puțin 0,7% din PIB cooperării pentru dezvoltare, contribuția medie din partea țărilor donatoare încă se situează în jur de 0,23%, cu o valoare de 56 miliarde USD anual (UE s-a angajat să dedice 0,7% până în 2012). Națiunile Unite și Banca Mondială estimează că mai este necesară o contribuție suplimentară de 50 miliarde USD pe an pentru a atinge nivelul propus. Una dintre cauzele prioritizării reduse a angajamentului față de Agenda Internațională de Dezvoltare este gradul scăzut de conștientizare, în rândul europenilor, a problemelor reale legate de dezvoltare și a ariei de acoperire și a impactului cooperării internaționale. (a se vedea Raportul privind obiectivele de dezvoltare ale mileniului, 2007).

Analiza contextului a arătat de asemenea că organizarea unor campanii cu sloganuri și imagini impresionante referitoare la sărăcia care afectează lumea are efect asupra publicului. Campaniile oficiale despre obiectivele de dezvoltare ale mileniului au fost bine realizate în Italia și Belgia, cu postere, prezența presei și spoturi TV; această campanie a avut într-adevăr rezultate importante în ceea ce privește vizualizarea sa. Totuși, cele mai multe dintre aceste campanii adoptă o retorică specifică reclamelor. Publicul percepe această retorică drept motivată de interesul de a justifica existența pe piață a celui care organizează campania. Consecința este că aceste campanii au o posibilitate limitată de a schimba atitudinile publicului față de problemele și dificultățile cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare (exceptând uneori cazurile de răspuns umanitar în situații de mari calamități). În afară de spațiile dedicate ad hoc în mass-media obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, acestea nu resușesc să ajungă un subiect curent de interes în programele de știri; de la evenimente speciale organizate în școli sau unele teme adăugate la programele școlare, atenția față de subiectul dezvoltării nu avansează spre statutul de parte firească a materiei școlare. Și deși factorii politici își afirmă cu tărie intențiile de a sprijini eforturile internaționale pentru dezvoltare, implementarea propriu-zisă este legată de disponibilitatea fondurilor suplimentare care se dovedesc ulterior insuficiente.

Analiza contextului arată în continuare că publicul crede mai degrabă mesajele transmise de educatori și surse de informații în care au încredere (jurnaliști, autorități locale și educatori) decât de cei care desfășoară campanii. Cu toate acestea, contextul profesional în care acești educatori și surse în care publicul are încredere lucrează tinde să-i predispună la a evidenția numai partea negativă a problemelor de dezvoltare și să omită deseori cazurile de impact pozitiv, cum ar fi eforturile coordonate ale actorilor din domeniul dezvoltării pentru a răspunde la situații de urgență printr-o agendă cu participare gloablă. Acești formatori de opinie, care pot produce schimbări semnificative în atitudinea publicului, sunt puțin pregătitți pentru a se ocupa de comunicarea cu privire la:

 • aria de acoperire și impactul acțiunile finanțate din banii contribuabilor europeni care contribuie la eforturile internaționale pentru dezvoltare;
 • cum și de ce actorii internaționali non-statali și autoritățile locale devin actori ai cooperării internaționale pentru dezvoltare și ce beneficii aduc prin astfel de eforturi.

În schimb, cei care cunosc mai bine obiectivele cooperării internaționale, cum ar fi experții și actorii în domeniul dezvoltării, nu pot produce o schimbare semnificativă atunci când încearcă să ajungă direct la public deoarece eforturile lor sunt percepute ca fiind în interes propriu, adică urmăresc să-și justifice existența. Iar lipsa unei sinergii trans-sectoriale între experții în domeniul dezvoltării și formatorii de opinie împiedică transferul de cunoștințe și instrumente de informare de la primii la ceilalți. Aceste două grupuri tind să rămână separate și rareori au ocazia de a lucra împreună pentru conștientizarea publicului în legătură cu problemele dezvoltării și promovarea educației pentru dezvoltare în Uniunea Europeană.

Pe baza analizei contextului, partenerii au identificat 3 probleme principale de care se va ocupa această Acțiune:

 1. lipsa conștientizării din partea publicului general cu privire la legăturile dintre cooperarea pentru dezvoltare și gestionarea problemelor globale (cum ar fi securitatea globală, dialogul intercultural, mediul, imigrația etc.).
 2. cunoștințele și pregătirea insuficiente în rândul formatorilor de opinie;
 3. lipsa de sinergie și subsidiaritate între actorii pentru dezvoltare și formatorii de opinie.

Această Acțiune, fiind un răspuns la problemele de mai sus și urmărind conștientizarea cu privire la teme legate de cele 8 obiective de dezvoltare ale mileniului, educația pentru dezvoltare, dezvoltarea și mass-media, securitatea globală, imigrația, drepturile omului, dimensiunea socială a globalizării, se va concentra pe:

 • producerea unor instrumente și resurse de cunoștințe necesare formatorilor de opinie pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a informa publicul despre temele dezvoltării;
 • construirea de rețele și dezvoltarea subsidiarității în rândul factorilor interesați (actori în domeniul dezvoltării și formatori de opinie) astfel încât să se stabilească sinergii trans-sectoriale destinate să dea publicului posibilitatea de a susține motivat acțiunile împotriva sărăciei și relațiile mai echitabile dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare (acest lucru fiind relevant pentru Obiectivele acestui Apel la propuneri).

Diseminate prin canale informale și formale ale educației, temele de mai sus vor fi înțelese analizând:

 • care sunt provocările actuale în implementarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului,
 • care sunt factorii care creează coerență pentru dezvoltare,
 • cum putem stabili ferm politicile de dezvoltare în societățile europene,
 • care sunt responsabilitățile etice ale formatorilor de opinie atunci când ajută publicul să facă alegeri motivate cu privire la sprijinul pentru acțiunile care urmăresc să reducă sărăcia și să stabilească relații mai echitabile între națiunile dezvoltate și cele în curs de dezvoltare;
 • ce stil de comunicare facilitează înțelegerea interculturală și dialogul intercultural.

Problemele, nevoile și temele expuse mai sus sunt direct legate de grupurile țintă principale reprezentate de formatorii de opinie care participă direct la activitățile acestei acțiuni, adică actori în domeniul dezvoltării care trebuie să învețe cum să-și transfere expertiza în domeniu la formatorii de opinie (jurnaliști, educatori, factori politici), și formatorii de opinie care au nevoie să dobândească mai multe cunoștințe despre dezvoltare pentru a crește gradul de conștientizare în rândul categoriilor lor de public și a le da posibilitatea de a lua decizii fundamentate.

Ajutându-i pe formatorii de opinie publică (profesioniști din domeniul educației și cel al mass-mediei) să ridice gradul de conștientizare și promovând educația pentru dezvoltare în rândul publicului din UE, în special în noile state membre, Acțiunea va contribui la schimbarea atitudinilor publicului european cu privire la problemele și dificultățile cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare și cetățenii lor. Prin crearea, colectarea și distribuirea unor instrumente și resurse de cunoștințe pentru cei care lucrează în domeniul mass-mediei astfel încât să-i ajute pe aceștia să-și informeze publicul cu privire la prioritățile de dezvoltare la nivel internațional, această Acțiune aderă și la prioritatea recomandată de a stabili conexiuni între mass-media și dezvoltare. Concentrându-se pe probelmele de dezvoltare din Africa Subsahariană, Asia de Sud și America Latină, conținutul produselor acestei Acțiuni este în conformitate cu prioritățile prezentate în îndrumările acestui Apel.

Produse și rezultate așteptate

Produsele acestei Acțiuni vor fi resursele de cunoștințe și instrumentele de informare care îi vor ajuta pe formatorii de opinie să informeze publicul cu privire la aria de acoperire și provocările cooperării internaționale pentru dezvoltare.

Principalul produs așteptat de la această Acțiune este împuternicirea (eng. - empowerment) formatorilor de opinie care vor fi capabili într-o măsură mai mare să genereze sinergii trans-sectoriale cu actorii pentru dezvoltare și să conștientizeze publicul din UE referitor la temele cooperării internaționale pentru dezvoltare. Se așteaptă ca împuternicirea formatorilor de opinie să conducă la schimbări de durată și susținute în ceea ce privește comportamentele și atitudinile publicului din UE.

Impactul așteptat al Acțiunii este un grad mai mare de conștientizare din partea publicului din UE, ceea ce se așteaptă să creeze o presiune asupra factorilor politici pentru a implementa acorduri internaționale care urmăresc reducerea sărăciei și instituirea unor relații mai echitabile între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, asigurând astfel vizibilitatea activităților de dezvoltare care folosesc banii contribuabililor europeni. Demonstrând, factorilor interesați din domeniul dezvoltării, eficiența împuternicirii formatorilor de opinie care se bucură de încredere în loc de a încerca să se ajungă direct la cetățeni prin campanii în stilul celor publicitare, succesul și impactul Acțiunii va influența eforturile similare din alte țări ale Uniunii Europene.

În cadrul acestei Acțiuni, partenerii din UE vor dezvolta capacitatea noilor state membre de a susține o comunicare eficientă între factorii interesați din domeniul cooperării pentru dezvoltare. Se așteaptă ca partenerii în această Acțiune care provin din noile state membre să inițieze colaborări cu parteneri din alte noi state membre ale UE pentru a repeta această experiență, metodologia, rezultatele și produsele obținute în cadrul său, ducând astfel mai departe modelul relaționării și al sinergiilor trans-sectoriale în vederea generării conștientizării din partea publicului din noile state membre ale UE.

Informațiile colectate și manualele produse în cadrul acestei Acțiuni și disponibile într-o bază internă de date vor fi utilizate pentru a produce alte resurse de cunoștințe și instrumente pe care Rețeaua Acțiunii va continua să le folosească.

Activitățile propuse și eficiența lor

Activitățile sunt structurate în funcție de rezultatele pe care trebuie să le producă. Deși liniile de activitate se desfășoară în paralel, există o interacțiune constantă între acestea. Cu toate că nu există o ordine cronologică specifică a liniilor de activitate, există o ordine cronologică a rezultatelor activităților. Ordinea cronologică a activităților depinde de momentul în care outputurile rezultatelor anterioare devin inputuri pentru cele care urmează.

 1. Relationare pentru împartasirea resurselor si a celor mai bune practici si generarea de sinergii internationale si trans-sectoriale referitoare la modalitatile de informare a publicului din UE cu privire la agenda cooperarii internationale.
 2. Elaborarea si diseminarea a trei manuale pentru a aborda diferentele de capacitate dintre grupurile tinta principale.
 3. Producerea si transmiterea unui documentar de opt episoade despre cele opt obiective de dezvoltare ale mileniului.
 4. Promovarea, în rândul unor retele extinse de profesionisti din domeniul educatiei si cel al mass-mediei si factori politici la nivel local din UE, utilizarea resurselor de cunostinte si a instrumentelor de constientizare dezvoltate în cadrul Actiunii.

Metodologia

Trei factori cheie determină metodologia acestei Acțiuni:

 1. convingerea că pentru a fi eficiente și durabile, activitățile de conștientizare trebuie să treacă prin "tiparele încrederii" ale comunității, adică nu trebuie să lase deoparte formatorii de opinie tradiționali și să vizeze direct publicul; ele trebuie în schimb să consolideze aceste "tipare ale încrederii" prin sprijinirea și împuternicirea formatorilor de opinie care se bucură de încredere. Acesta este nu numai un mijloc eficient de a răspândi mesaje, ci și o metodă pedagogică pentru a întări structurile sociale existente oferind în același timp noi conținuturi. Această metodologie este de asemenea în conformitate cu spiritul cooperării internaționale în cadrul căreia acordarea de ajutor este însoțită de consolidarea modelelor sociale existente și nu de substituirea lor.
 2. Dialogul dintre actorii din domeniul dezvoltării și formatorii de opinie (grupul țintă al Acțiunii) este cel care va genera și articula conținutul materialelor comunicate (manuale, portal web, resurse de cunoștințe etc.) care va explica de asemenea și va ilustra același proces prin care a fost construit. Aceasta reprezintă chiar aplicarea, în comunicarea socială, a metaforei pedagogice fundamentale "conștientizarea nu este un vas pe care să îl umpli, ci un foc pe care să îl aprinzi".
 3. Adesea produsele comunicării create pentru împărtășirea resurselor de cunoștințe prezintă riscul de a fi pedante și doctrinale. Este prin urmare important să se folosească o metodologie de comunicare mai inteligentă și mai interesantă care să aducă problemele avute în vedere mai aproape de emoțiile grupurilor țintă. Acesta este motivul pentru care manualele vor fi însoțite de un portal și de filmele documentare.

Astfel, abordarea acestei Acțiuni este de a implica grupurile țintă principale ca parteneri în implementarea activităților. Un mecanism de relaționare și împărtășire a resurselor va fi dezvoltat pe parcursul Acțiunii, iar acest proces va implica gradual alți factori interesați care la rândul lor îl vor împărtăși categoriilor relevante de public din țările lor, extinzând astfel impactul acțiunii. Deoarece partenerii aparțin acelorași categorii de factori interesați ca și grupul țintă principal, aceștia își vor mobiliza rețelele de alianțe pe parcursul selecției participanților la activitățile de relaționare și construire a capacității.

Parteneri:

 • Municipality of Grosseto (Italy)
 • Fondazione Labos (Italy)
 • Centre for Innovation in Education (TEHNE Romania)
 • Time Foundation (Bulgaria)
 • Children of Europe (Bulgaria)
 • ERCEQ (Bulgaria)
 • NASMB - National Association of Small and Medium Businesses (Bulgaria)
 • European Union Experts - EUE-AISBL (Belgium)
 • Kautilya Society for Intercultural Dialogue (India)
 • Syrian International Academy (Syria)

Website-ul proiectului: www.eugad.euTEHNE.ro   >   proiecte   >   European Citizens working for the Global Development Agenda
  ©   Centrul pentru Dezvoltare si Inovare in Educatie
 
  VPS Windows