Centrul pentru Inovare in Educatie

  (TEHNE Romania)
The Centre for Innovation in Education (TEHNE Romania) is an organization aiming to support educational initiatives through projects and programs covering areas of elearning, ICT in education, curriculum development, education for democratic citizenship, lifelong learning, and in-service teacher training.

Centrul pentru Inovare în Educație (TEHNE Romania) este o oganizație activă în domeniul educației, derulând programe și proiecte de elearning, TIC in educatie, dezvoltare curriculară, educație pentru cetățenie democratică, învățare permanentă și formarea continuă a cadrelor didactice.

Programe
Proiecte
Activități
Parteneri și colaboratori
Despre TEHNE
Centru de presă
Contact
Programs
Projects
Activities
Partners and Collaborators
About TEHNE
Contact

eTwinning in Romania Centrul pentru Inovare in Educatie, in parteneriat cu Institutul de Stiinte ale Educatiei, au fost desemnate de către Ministerul Educației să coordoneze implementarea programului eTwinning în România. Astfel, începând din septembrie 2007, Institutul de Științe ale Educației a devenit centrul național de suport pentru acest program (National Support Services – NSS), iar din ianuarie 2010 colaborează cu Centrul pentru Inovare în Educație.
www.etwinning.ro
iTeach - comunitatea profesionala a cadrelor didactice din Romania Centrul pentru Inovare in Educatie este initiatorul programului iTeach și susține dezvoltarea platformei online pentru dezvoltarea profesionala continua a cadrelor didactice. Programul iTeach vizează încurajarea participarii si a schimbului de resurse, facilitarea colaborarii, formarea competentelor pedagogice si de specialitate.
www.iteach.ro

  ©   Centre for Innovation and Development in Education (TEHNE Romania)
 

 

 
 
             
  • Centrul pentru Inovare in Educatie este organizație membră a Rețelei Europene de Cooperare Educațională din Sud-Estul Europei - SEE ECN (South East Europe Education Cooperation Network).
    SEE ECN a fost inițiată de Centrul de Studii ale Politicilor Educației, Universitatea din Ljubljana, Slovenia și de KulturKontakt Austria, în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. (www.see-educoop.net)
  • The Centre for Innovation in Education is a member of SEE-ECN (South East Europe Education Cooperation Network), supporting the network in local research and projects.
    SEE ECN is developed by Centre for Educational Policy Studies (Slovenia) and KulturKontakt (Austria), within the framework of the Stability Pact for South-East Europe. (www.see-educoop.net)
  • Centrul este partener al EULLearN (European University Lifelong Learning Network), o rețea Socrates Erasmus care își propune să promoveze strategii coerente și măsuri practice pentru impulsionarea acțiunilor de tip lifelong learning în universități, scopul principal fiind utilizarea constantă și eficientă a instrumentelor și resurselor specifice.(www.eullearn.net)
  • The Centre is a partener of EULLearN (European University Lifelong Learning Network) a Socrates Erasmus Thematic Network aimed at identifying coherent strategies and practical measures to foster university lifelong learning. This Thematic Network supports the exchange of good practices and experiences and the identification of common problems, ideas and priorities. (www.eullearn.net)
  • Centrul pentru Inovare in Educatie este promotor și membru activ al programului Elearning.Romania, o inițiativă națională care urmărește crearea unui forum comun pentru toți actorii interesați în utilizarea eficientă a noilor tehnologii ale informației și comunicării pentru educație și formare. (www.elearning.ro)
  • The Centre for Innovation in Education is the initiator and an active member of the Elearning.Romania programme, a national initiative aiming to gather all the stakeholders in the area of using ICT for education and training. (www.elearning.ro)

        Domenii de expertiză         Areas of competence

A. Promovarea, susținerea și monitorizarea implementării TIC în educație și training, cu accent pe instruire asistată de calculator și elearning.

B. Promovarea și susținerea educației pentru cetățenie democratică în România.

C. Evaluarea de programe sociale cu o semnificativă componentă educațională/ Evaluarea programelor educationale.

A. Promoting, supporting and monitoring the implementation of ICT in education and training, with a focus on e-learning and computer assisted instruction.

B. Promoting and sustaining the education for democratic living and active citizenship in Romania.

C. Evaluation and monitoring of social programmes with a significant education component/ Education programs evaluation.

  VPS Windows